22. listopada 2015.

Poišan

Panorama Splita s Poišana oko 1904.


Pronašao: Ante Barišić

Nema komentara: