30. prosinca 2015.

Ispred Teatra


Sudionici proslave 400. godina Marulićeve "Judite" - 03.11.1901.

Društvo književnika potiče i organizira, u suradnji s ostalim inistitucijama, Akademijom i Maticom hrvatskom, dvodnevnu proslavu 400. obljetnice Matulićeve Judite i hrvatske književnosti kojoj su nazočili brojni domaći i strani gosti. U ožujku 1903. izlazi prvo izdanje DHK Ljetopis DHK za prve tri godine, divot-izdanje u redakciji Milana Grlovića. Iz Ljetopisa jasno proizlazi da je prva godina ustrojna, godina društvene organizacije u kojoj su položeni njezini prvi temelji. Druga godina „bavi se proučavanjem literarnih i kulturnih pitanja te kulminira u proslavi 400-godišnjice hrv. pjesništva, u proslavi Marulića i Šenoe, preko kojih si Spljet i Zagreb, stara i nova hrvatska liepa književnost, pružaju bratinske ruke za bolju budućnost“. (tekst: Adela Roudi)


Pronašla: Zrna Krstulović

Nema komentara: