30. prosinca 2015.

Meje -uvala Dujmovica


Uvala Dujmovica nekad (oko 1960.) i danas (2015.)

Pronašao: Mladen Jelić

Nema komentara: