19. siječnja 2016.

crkvica sv. Ciprijana
U Bosanskoj ulici na broju 17 nalazila se crkvica sv. Ciprijana koja je 1914. godine prodana splitskom trgovcu Mati Čuliću, nakon čega je u njoj otvorena krčma.
Oko 1920. godine u posjed crkvice dolazi trgovac Risto Pejanović i u njoj otvara radnju i skladište staklarske i porculanske robe. Na istoj adresi je Čeh Karl Dragutin Petrus držao krojačnicu.
Risto Pejanović je 1928. godine crkvicu srušio i na njezinom mjestu sagradio novu jednokatnicu trgovačke radnje.

Neki od oglasa iz splitskog lista "Novog Doba" iz 1920ih godina

Izvor:
http://dalmatica.svkst.hr/?sitetext=368

Pronašao: Ante Barišić


 

Nema komentara: