18. veljače 2016.

Mape obalnih baterija

Mape bastionskih utvrda, odnosno baterija na poluotocima Sustipan i Boticcelli (Katalinića brig) u XIX. stoljeću


Pronašao: Stanislav Živkov

Nema komentara: