4. ožujka 2016.

Baterija

Topovska baterija oko 1918. na predjelu, uzvisini istočno od Poišana, Po njoj i danas taj predio nosi ime Baterija


Pronašla: Mila Krstulović

Nema komentara: