15. srpnja 2016.

Panorama Dobrog oko 1970.

Panorama gradskog predjela Dobri, negdje pred 1970. godinu. Na uglu Kninske i Svačićeve ulice još stoji kuća Ganza, kao i dom Milena Tomić (ex sanatorij Račić) na uglu Svačićeve i Mangjerove. te kuće srušene su 1971.
Izgrađena je TS 35/10 kV Dobri 1967., ali nema još robnih kuća Dalme ni Prime-Stande.


Panorama Dobrog

Pronašao: Božo Balota

Nema komentara: