12. listopada 2016.

Nepoznata fontana ispred Tehničke škole


 Našli smo splitsku funtanu za koju dosad niko nije zna

Tako je glasio naslov iz tiskanog izdanja Slobodne Dalmacije od 09.03.2016. u rublici Mozaik, Damira Šarca:

„U obiteljskom albumu supruga školske knjižničarke Domagoje, Željka Marušića, pronašli smo fotografiju iz 1936. godine na kojoj je njegova majka Ruža Burić pored lijepe kamene funtane isprid naše Tehničke škole... Arhitekta Stanka Piplovića skoro je prikinilo
Ajme, našli smo je... Trči, dolazi, ovo još niko nije vidija, brzo – zove profešur Nađan Dumanić iz splitske Tehničke škole, zapuva se ka da će ga kolpat!
- Prikinit će vas, pomalo, šta ste našli?
- Da znaš da je skoro prikinilo arhitekta Stanka Piplovića koji je istražija sve živo i neživo šta se ovakvih stvari tiče! Našli smo funtanu isprid Tehničke škole, ustvari sliku, naša bibliotekarka Dome je našla, daj dođi vidit! Popisa san sto i trideset splitskih funtani, ali za ovu niko nije zna, ni kad se digla ni kad se skinila. Čekan te, požuri...
……“
Na snimci iz obiteljskog albuma gops. Ž. Marušića vidi se fontana ispred profesorskog ulaza u Tehničku školu iz 1936.godine. Visina stupa fontane iznosila je oko 3 m, a širina s tri zdenca oko 1,8 m. Imala je tri točila u obliku ukrasnih glava.


I na ovoj slici prve generacije učenika Brodostrojarskog odsjeka Srednje tehničke škole iz 1928/29. u pozadini pred ulazom nazire se fontana.


Pronašao: Nađan Dumanić

Nema komentara: