12. studenoga 2016.

Split kroz Povijest: Dioklecijan

Split kroz Povijest: Dioklecijan: Dioklecijan, mural (iza HNK-a),  učenički rad u 6 mjesecu 1983. Mentor Gorki Ž. Pronašao: Davor Pelaić

Nema komentara: