15. prosinca 2016.

Bačvice - Kavale

Kaval metaforički bilježi oblik stijena na rtu, koje podsjećaju na konja. gdje je riječ kaval romanske provenijencije, nastala od riječi cavallo, od latinskog caballu(m), što znači konj, a aludira na izbočene stijene na rtu. /prema prof. Perislav Petrić/
Ovdje na Bačvicama stijene zapadnog rta zovu se Kavale, obzirom da idu stepenasto od mora prema Katalinića brigu. Pa imamo Prva kavale, Druga kavala, treća i četvrta
Sa Kavala se skakalo u more uglavnom prema otvorenom moru, a poneki hrabriji bi skakali i to s Druge i unutar prema uvali di je je more bilo pliće, a trebalo je i preletit dio stine.

Kavale s kraja XIX: stoljeća
Kavale i početak uređenja Željezničkog kupališta
Grupa kupača tridesetih godina XX. stoljeća na Drugoj kavali
Skok s Treće kavale tridesetih godina XX.stoljeća
Nema komentara: