14. prosinca 2016.

Bačvice oko 1928.

Pogled na kupalište Bačvice i novoizgrađene stambene zgrade na tadašnjoj Jadranskoj ulici oko 1928., a današnjoj ulici Braće Kaliterna

Pronašao: Božo Balota

Nema komentara: