29. prosinca 2016.

Hotel Ambasador

Hotel Ambasador (kompilacijski projekt Josipa Kodla prema idejnim skicama Simeonovića te Baldasara i Cicilianija) odmah po otvaranju 1937. godine u punom noćnom sjaju jedne ljetnje večeri


Pronašao: Božo Balota

Nema komentara: