15. prosinca 2016.

Ježinac

Uvala Ježinac s Kavalom (rt), gdje je riječ kaval romanske provenijencije, nastala od riječi cavallo, od latinskog caballu(m), što znači konj, a aludira na izbočene stijene na rtu. /Perislav Petrić/
Uvala Ježinac s Kavalom na istočnom dijelu u sredini slike


Uvala Ježinac s Kavalom na istočnom dijelu u sredini slike


Nema komentara: