14. prosinca 2016.

Monumentalna fontana oko 1907.


Monumentalna fontana i u pozadini šator Panorama za prikazivanje filmova oko 1907. 

Pronašao: Božo Balota

Nema komentara: