29. prosinca 2016.

Propagandni natpisi na Marjanu

Na Marjanu u svim prilikama postavljani su svijetlosni natpisi: Ove neki od njih:
1940.
Novo doba 22.07.1940. u članku Split veličanstveno proslavio dan dr Mačeka, pisalo međuostalim:

... Na Marjanu se isticao veliki električki natpis " Živio Maček" ...

 1945.
Prilikom zasjedanje ZAVNOH 14.04.1945. električni natpis "TITO" i iluminacija Prve vidilice i Rive

Iza toga 1945./46. električni natpis "PARTIJA"

I konačno negdi od pedesetih do 1991. malo poviše natpis "TITO"

1942.
proslava talijanske mornarice 10.06.1942.
A i talijani su htjeli stavit natpis, a kako htjeli na vrhu i najveći nisu imali vremena, pa su samo na sliku napisali "DUX"

Nema komentara: